Storyseller stress

En blød start

[row]

[span4]

Stressramte har brug for ro og pauser­ også efter at være vendt tilbage på arbejdspladsen efter en sygemelding. Påvirkningerne i hjernen efter stress er nemlig så store og langvarige, at det kræver tid, træning og tålmodighed at komme til at fungere normalt igen.

Men prognosen er god, hvis der bliver taget de rigtige hensyn. Desværre er det de færreste steder, hvor arbejdspladsen formår at tage folk tilbage og samtidig tage hensyn og have tålmodighed, lyder det fra flere eksperter, psykologer og arbejdsmiljøkonsulenter.

Få det helt store overblikket over, hvordan man bedst vender tilbage eller modtager en medarbejder efter en stressygemelding i artikeltemaet ‘Tilbage til jobbet efter stress’ til HK/Privatbladet.

[/span4]

[span4]

Hvis forløbet skal lykkes, er det vigtigt, at:

 • I har aftalt, hvad der skal ske i de timer, den stressramte er på arbejdspladsen.
 • Det er aftalt, hvilke konkrete opgaver, du skal varetage, og hvilke du skal skånes for.
 • Opgavemængden bliver tilpasset den nedsatte tid.
 • Tidspunkter med spidsbelastninger undgås.
 •  Arbejdsdagen tilrettelægges med struktur og forudsigelighed.
 • Starte med rutineprægede opgaver.
 • Undgå afbrydelser.
 • Holde ugentlige evalueringssamtaler.
 • Holde fast i en ugentlig fridag til restitution.

[/span4]

[span4]

FOR STRESSRAMTE BIRGITTE MARCUSSEN VAR DET VIGTIGT:

 • at trappe langsomt op i arbejdstid. Arbejdsdagen blev øget med en time hver uge.
 • at have en klar og konkret aftale med chefen om plan for arbejdstid og opgaver.
 • at have afgrænsede arbejdsopgaver.
 • at blive skærmet fra krav og faglige spørgsmål fra kolleger.
 • at have løbende samtaler med læge, psykolog og chef, også efter opstart på arbejdet.

[/span4]

[/row]