Skærmbillede 2014-08-19 12.34.32

Sygedagpengereform: slut med at falde ud af systemet

[row]
[span4]

Storyseller har afdækket sygedagpengereformen, der betyder, at langtidssyge ikke længere risikerer at falde ud af systemet og miste forsørgelsen. Men er der ikke udsigt til at vende tilbage i det gamle job, får man en ydelse, der svarer til kontanthjælp. Derfor handler det om at holde fokus på at vende tilbage til jobbet. Tag selv styringen, lyder anbefalingerne. Skriv til chefen, ring til kollegerne og undersøg, om du kan få lov at lave småopgaver, selvom du er langtidssygemeldt. Kontakt med arbejdspladsen får dig nemlig hurtigere tilbage på jobbet efter sygdom.

Få hele overblikket i artiklerne om dagpengereformen i HKbladet

[/span4]

[span4]

Sådan holder du fokus på at vende tilbage til jobbet

  • Genoptag arbejdet få timer meget hurtigt, hvis det er muligt.
  • Er der udsigt til sygdomsforløb over 8 uger, anbefaler HK, at du tager initiativ til en fastholdelsessamtale med din arbejdsgiver. Hvordan kan I arbejde for, at du kan vende tilbage igen fx på nedsat tid og langsomt kan sluses ind på fuld tid.
  • Foreslå at få en fastholdelseserklæring evt. med hjælp fra din tillidsrepræsentant, hvor I er enige om mulighederne for at vendte tilbage til arbejdet. Erklæringen kan også bruges som dokumentationen over for kommunen.
  • Udnyt reformens nye Fast Track ordning, som forpligter kommunen til at rykke hurtigt ud, hvis arbejdsgiver og medarbejder er enige om at fastholde den syge i jobbet. Fx kan man få hjælp til skånehensyn, delvis raskmelding eller redskaber.

[/span4]

[span4]

  • Tag rundbordssamtaler med arbejdsgiver, tillidsrepræsentant og kommunen. Tal om, hvad der kan gøres for at blive i jobbet.
  • Inddrag kolleger, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, kommunens socialforvaltning eller handikapindsats.
  • Undersøg andre arbejdsfunktioner på arbejdspladsen ud over dine og om der er mulighed for at rokere eller bytte opgaver i en periode.
  • Benyt muligheden for virksomhedspraktik, hvor du kan afprøve opgaver og arbejdstid – evt. på en anden arbejdsplads.
  • Hold kontakten. Sygemeldte har lige så meget brug for den sociale kontakt, som når man er på arbejde. Du behøver ikke isolere dig og lade være med at deltage i det sociale liv, fordi du ikke kan magte dit arbejde.

 

[/span4]

[/row]