Hvilken ledertype er du? Er du lederen, der selv kommer med alle idéerne, eller sætter du rammerne for dine medarbejderes idéer? Ved at gøre din rolle tydelig, når I skal udvikle nye idéer og projekter, undgår du forvirring og skaber plads til kreativitet.

Læs her om de to typer innovationsledere: instruktøren og produceren, som er introduceret af erhvervspsykolog Thea Mikkelsen.

Hun understreger, at begge roller kan være lige succesfulde i forhold til resultatet. Men det er vigtigt, at du som leder ved, om din styrke er at have den kreative idé ligesom instruktøren eller det strategiske og procesmæssige overblik som produceren.

Storyseller lederroller innovation

Læs hele artiklen i Ledetråden

INSTRUKTØRLEDEREN er en kreativ og engageret leder med en vision for institutionen.

Instruktørlederen har idéerne, men har brug for hjælp fra medarbejderne til at realisere sin vision.

Instruktørlederens opgave er at fremkalde billedet af, hvordan leder og medarbejdere sammen kan virkeliggøre visionen.

KENDETEGN FOR INSTRUKTØRLEDEREN

• Først og fremmest er du drevet af ønsket om at udvikle. Derfor skal du sørge for at have medarbejdere på holdet, der kan sikre stabilitet og ansvarlighed i forhold til aftaler og økonomi.

• Du ved, hvor du vil hen med det område, du arbejder med. Derfor skal du formulere dine mål klart for dine medarbejdere, så de kan bruge deres engagement og kreativitet på målene.

• Du får solgt idéer opad i systemet ved at tale engageret og meningsfuldt om dem. Derfor skal du sørge for at have folk omkring dig, der kan hjælpe med at konkretisere idéerne og underbygge dem med data.

 

5 RÅD

Sådan leder du som instruktør

  1. Vær en rollemodel i det kreative arbejde. Du skal turde vove noget og gå forrest, når andre fx siger, at ting ikke kan lade sig gøre.
  2. Tag chancer, selv om det indebærer risiko for at begå fejl.
  3. Formuler dine visioner, vær engageret og en faglig interesseret sparringspartner for dine medarbejdere.
  4. Udfold nye visioner, spræng rammerne for forståelse og praksis inden for dit område og inspirer dine medarbejderetil at følge trop.
  5. Bed dine medarbejdere om at løse opgaver inden for afgrænsede områder.

PRODUCERLEDEREN har typisk ikke selv mange idéer, men er mere facilitator med et strategisk blik, som fokuserer på, hvad medarbejderne brænder for, hvad idéerne kan blive til tilsammen, og hvad der er opbakning til.

Derfor har producerlederen brug for medarbejdere, der brænder for detaljerne og kan udfylde det kreative rum.

KENDETEGN FOR PRODUCERLEDEREN

• Du sætter mål og arbejder dig rationelt hen imod dem. Derfor skal du sørge for at have medarbejdere, der udfordrer og forbedrer dine idéer, fordi I kommer et par spadestik dybere.

• Du er åben over for andres idéer til, hvordan et område skal udvikles. Derfor skal du finde engagerede og kreative mennesker og præsentere dem for den ramme, du vil have, at de skal udvikle løsninger inden for.

• Du sælger idéer opad i systemet ved, at du kan se manglerne i de måder, I arbejder på nu. Sørg for at forbinde det, dine medarbejdere er optaget af, med organisationens visioner.

 

5 RÅD

Sådan leder du som producer

1. Led ved at markere rammerne omkring innovationsarbejdet, coache og udfordre teamet.

2. Støt processen i det kreative arbejde ved at formidle regler og rammerne.

3. Tag ansvar for, at I kommer i hus med projektet, og inspirer medarbejderne til at vove mere.

4. Skab udfordrende rammer, sammensæt de bedste hold, og se, hvordan projektet kan understøtte politiske og ledelsesmæssige målsætninger.

5. Bed dine medarbejdere om at bruge deres faglighed og engagement til at udvikle større sammenhængende visioner for et område.