Tilbage til jobbet efter stress

Tilbage til jobbet efter stress

En blød start [row] [span4] Stressramte har brug for ro og pauser­ også efter at være vendt tilbage på arbejdspladsen efter en sygemelding. Påvirkningerne i hjernen efter stress er nemlig så store og langvarige, at det kræver tid, træning og tålmodighed at komme til...